tarieven

prijs op maat

Mijn tarieven zijn in overeenstemming met wat gangbaar is. Voorheen had ik een lange tarievenlijst waarop ik poogde bij elk soort opdracht een vastgesteld tarief te noemen. Maar de praktijk is dat per opdracht wordt bepaald wat een passende prijs is. Omdat er te veel variabelen zijn. Elke opdracht vraagt zijn eigen aanpak.


Bepalend zijn:

• Toepassing (waar en hoe wordt de opname gebruikt)

• Bereik en oplage

• Lengte van de tekst

• Hoeveel werk ik eraan heb

• In hoeverre er exclusiviteit wordt verlangd.


Dat gaat van 50,- euro voor een lokale radiospot tot 750,- euro voor een landelijke tv-commercial.

Bij teksten die niet als commercial worden ingezet, is vooral het aantal woorden van belang. Denk dan als richtlijn aan een bedrag van 250,- euro voor een tekst van 600 woorden (5 minuten opgenomen lengte). Kortere teksten kosten minder, langere teksten kosten meer. En hoe groter het aantal in te spreken woorden, hoe lager de prijs per opgenomen minuut zal zijn. Dus: bij een tekst van 5000 woorden betaal je minder per opgenomen minuut dan bij een tekst van 500 woorden.


Volgens mij weet je hiermee aardig wat je bij mij kunt verwachten. Ik ben niet de aller-goedkoopste, en zeker niet de duurste.


Als je graag wilt dat ik de opname opdeel en aanlever in een aantal afzonderlijke bestanden, dan is dat mogelijk. Als je dit bij het mailen van de tekst meteen aangeeft dan kan ik dat meerwerk meenemen in het tarief dat ik offreer.


buy-out en repeat-fee

Het voice-over-tarief voor commercials bestaat uit twee delen. Een deel van het bedrag is voor het eigenlijke werk, het andere deel is voor het gebruik van de opname. Met het betalen van het bedrag voor gebruik krijg jij toestemming om mijn stemopname te gebruiken voor die bepaalde commercial, gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk 1 jaar). Het is te vergelijken met een licentie die je voor software betaalt, en ook met tarieven die je voor gebruik van muziek betaalt (al dan niet via BUMA/STEMRA). Je wordt geen eigenaar van de software, muziek of stemopname; maar je betaalt voor het gebruiksrecht.

De term die hier bij stemopnames meestal voor wordt gebruikt, is: buy-out. Gangbaar is dat 50% van het totale VO-tarief voor een commercial het buy-out deel is. Bij mij is dat ook zo.

De buy-out gaat in vanaf de eerste datum van uitzending. Als je de commercial na de buy-out periode nog steeds - of opnieuw - wilt uitzenden, dient er een nieuw buy-out-bedrag betaald te worden. Zoals gezegd, is dat gewoonlijk de helft van het oorspronkelijke totale tarief dat voor stemopname is gefactureerd. Een herhaalde buy-out wordt ook wel repeat-fee genoemd.

Een buy-out voor een bepaalde periode hanteer ik alleen bij commercials die worden uitgezonden op radio en tv, in de bioscoop, en als pre-roll op internet.

Bij opnames voor eLearning, webvideo’s en telefoonmeldingen zit het buy-out-bedrag ook bij de prijs in, maar zonder een vastgestelde gebruiksperiode. Die mag je dus in onveranderde vorm, en voor de oorspronkelijke toepassing, eeuwig blijven gebruiken.