blog

Uitspraakkwesties

Wat te doen met woorden die je op verschillende manieren kunt uitspreken? Spreek ik ‘budget’ uit als bud-zjut of bud-zjèt? Om er zeker van te zijn dat ik het goed doe, raadpleeg ik vaak de woordenboeken. Volgens Van Dale komen beide uitspraakvarianten van ‘budget’ voor, maar Prisma woordenboek geeft alleen die tweede (bud-zjèt).

Bij mijn stemopname kies ik nu voor bud-zjèt, omdat ik het dan volgens beide woordenboeken goed doe. Tenzij jij als opdrachtgever vindt dat het toch bud-zjut moet zijn.


Het is natuurlijk het fijnst als we het vóór of tijdens de stemopname eens zijn over alle uitspraakkwesties. Maar dat is niet altijd mogelijk. Soms valt een ‘rare’ uitspraak pas op zodra je de opname terugluistert.

Voor mij is het meestal geen probleem om een geleverde opname kosteloos aan te passen en een woord opnieuw op te nemen als jij vindt dat ik het niet goed heb uitgesproken. Tenzij je vooraf duidelijk hebt aangegeven dat ik de naam TON als woord moet uitspreken, maar daar na levering van de opname op terugkomt met: “Sorry, het moet toch als Tee Oo En worden uitgesproken.” Dan kan het zijn dat ik het extra werk in rekening breng.


Hier een overzicht van woorden waarbij vaak discussie is over de uitspraak. Tussen haakjes geef ik de uitspraak weer zoals ik die standaard doe, als er geen verdere aanwijzingen zijn gegeven. Niet omdat ik zo nodig mijn eigen opvattingen hoef te etaleren, maar als resultaat van mijn uitzoekwerk.

De onderstreepte lettergreep krijgt de klemtoon. Als je graag wilt dat ik het anders uitspreek, is dat geen probleem, maar geef dat dan even aan bij aanleveren van de tekst.


Auto (auto - dus niet ooto)

Budget (bud-zjèt)

Catalogus (kaa-taa-loo-gus)

Dementie (déé-mèn-tsie - klemtoon op 2e lettergreep)

Derby (dùj-bie, of dàj-bie als het duidelijk over Engeland gaat)

Entrecote (antrùhkoot - de laatste t spreek ik dus wel uit)

Hygiëne (hie-gie-jéé-nùh)

Intrige (in-trie-zjùh - ik vind dat de g eigenlijk uitgesproken moet worden zoals in intrigeren en intrigant, maar ik volg hierin wat de woordenboeken aangeven en wat de meeste Nederlanders doen)

Magazine (mèh-gùh-zien - met een lange ie op het eind)

München (Muun-gjun - dus niet Muun-sjun)

Normaliter (nor-maa-lie-ter)

Notulen (noo-tuu-lun)

Oestrogeen (oe-stroo-geen - de oe dus niet als ui of eu)

Parameter (paa-raa-mee-tur)

Quinoa (kinoewàh - de oe klinkt kort, niet als oo en zonder accent)

Router (rau-tùr)

Sceptisch (skep-ties - dus niet sep-ties)

Website (web-sait - zoveel mogelijk als Nederlands klinkend)

Wifi (wie-fie)

YouTube (Joe-tjoeb - tube als UK-Engels en niet als USA-Engels)